Organizacja Producentów Ryb realizuje operację pt. „Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów” w ramach działania „Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów” objętego Priorytetem 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Cel operacji:

Inwestycja ma na celu doposażenie infrastruktury portowej należącej do OPR Bałtyk w urządzenia, które mają na celu ułatwienie przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów z jednostek rybackich – sztaplarki, baniaki, separator do ryb i wózki paletowe.

Planowane efekty:

Przez inwestycję w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów OPR Bałtyk zagwarantuje odbiór wszystkich dostarczanych ryb nie będących gatunkiem docelowym połowu. Poprzez odpowiedni odbiór oraz zabezpieczenie tych ryb w porcie zmniejszy się wpływ rybołówstwa na środowisko morskie poprzez unikanie zanieczyszczenia dna Bałtyku rybami niechcianymi.

 

Wartość projektu łącznie 1 232 484,59 zł, w tym:

środki publiczne krajowe 237 979,75 zł

środki wspólnotowe w ramach EFMR 713 939,24 zł