Organizacja Producentów Ryb realizuje operację pt. „Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów” w ramach działania „Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów” objętego Priorytetem 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Cel operacji:

Inwestycja ma na celu doposażenie infrastruktury portowej należącej do OPR Bałtyk w urządzenia, które mają na celu ułatwienie przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów z jednostek rybackich – sztaplarki, baniaki, separator do ryb i wózki paletowe.

Planowane efekty:

Przez inwestycję w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów OPR Bałtyk zagwarantuje odbiór wszystkich dostarczanych ryb nie będących gatunkiem docelowym połowu. Poprzez odpowiedni odbiór oraz zabezpieczenie tych ryb w porcie zmniejszy się wpływ rybołówstwa na środowisko morskie poprzez unikanie zanieczyszczenia dna Bałtyku rybami niechcianymi.

 

Wartość projektu łącznie 1 232 484,59 zł, w tym:

środki publiczne krajowe 237 979,75 zł

środki wspólnotowe w ramach EFMR 713 939,24 zł


Organizacja Producentów Ryb realizuje operację pt. „Wzrost konkurencyjności Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. poprzez wdrożenie planów produkcji i obrotu” w ramach działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu” objętego Priorytetem 5. „Wspieranie obrotu i przetwarzania”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Cel operacji:

Inwestycja ma na celu zwiększenie skuteczności działania Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. w zakresie dostosowywania produkcji do wymogów rynkowych oraz wprowadzania produktów rybołówstwa na rynek.

Planowane efekty:

Przez inwestycję w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów OPR Bałtyk zagwarantuje odbiór wszystkich dostarczanych ryb nie będących gatunkiem docelowym połowu. Poprzez odpowiedni odbiór oraz zabezpieczenie tych ryb w porcie zmniejszy się wpływ rybołówstwa na środowisko morskie poprzez unikanie zanieczyszczenia dna Bałtyku rybami niechcianymi.

 

Wartość projektu łącznie 2 234 552,41 zł, w tym:

środki publiczne krajowe 558 638,11 zł

środki wspólnotowe w ramach EFMR 1 675 914,30 zł